نقش اشیاء

گزینه‌های جستجو عبارت جستجو: نقش اشیاء
|تعداد کل: 14 | صفحه: 1 از 1 |
عنوان
پدید آورنده
تاریخ / دوره تاریخی
مکان
نوع سند

باغ
باغ
محراب
بارگاه نادرشاه
اتاق
باغ
محراب
دروازه بهشت
بارگاه هوشنگ شاه
دکان پارچه فروشی
باغ
بارگاه
بارگاه
باغ