بارگاه نادرشاه
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: بارگاه نادرشاه
عنوان‌های فرعی : درگاه، تخت، حوض، ستون، ایوان، پرده
عنوان سند: -
پدید آورنده: -
نوع: نقش اشياء
تاریخ / دوره تاریخی: اواخر قرن سیزدهم ق. (دوره قاجار)
متون موجود در سند: نادرشاه افشار
منبع:

دادگر، لیلا. فرش ایران: مجموعه‌ای از موزه فرش ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه فرش ایران، 1380.

مکان: -
شماره بازیابی: 101605
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: