باغ
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: باغ
عنوان‌های فرعی : چهارباغ، حوض، جوی، آبنما، کرت بندی، خیایان
عنوان سند: -
پدید آورنده: -
نوع: نقش اشياء
تاریخ / دوره تاریخی: قرن هجدهم م.
متون موجود در سند:
منبع: https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/5067 (accessed January 4, 2020)مکان: -
شماره بازیابی: 101598
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: