اتاق
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: اتاق
عنوان‌های فرعی : پنجره، پرده، فرش، اثاث، مراسم عروسی، فرهنگ، نقش قلمدان
عنوان سند: CEREMONIE DU MARIAGE: La derniere formalite: le Ran-nemah ou enlevement du voile. D'apres un kalamdan peint. (Collection de I'auteur.)
پدید آورنده: -
نوع: نقش اشياء
تاریخ / دوره تاریخی: -
متون موجود در سند:
منبع: D'Allemagne,Henry-René. Du Khorassan au pay des Backhtiaris, trois mois de voyage en Perse. Paris, Hachette, 1912.

https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:46521277$398i (accessed December 16, 2021)

مکان: -
شماره بازیابی: 106246
توضیح نگارستان: این سند، برگرفته از کتاب «سفرنامه از خراسان تا بختیاری»، اثر هانری رنه دالمانی است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: