محراب
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: محراب
عنوان‌های فرعی : ستون
عنوان سند: -
پدید آورنده: -
نوع: نقش اشياء
تاریخ / دوره تاریخی: قرن دوازدهم ق.
متون موجود در سند:
منبع:

دادگر، لیلا. فرش ایران: مجموعه‌ای از موزه فرش ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه فرش ایران، 1380.

مکان: -
شماره بازیابی: 101600
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: