بندرلنگه
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: بندرلنگه
عنوان‌های فرعی : آب انبار، برکه، ورودی، راه، کاروان
عنوان سند: Linga
پدید آورنده: Edwin Aubrey Storrs-Fox
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1918 م. (قاجاریان)
متون موجود در سند: View in Linga [Lingeh] of a camel caravan. The camels walk from left to right away from the camera. At least one man walks in formation with them. In the background at left, a yakhchāl (ice pit) with an arched doorway is visible.
منبع: Album of tour of the Persian Gulf.

https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100022635324.0x000001 (accessed March 1, 2022)

مکان: بندرلنگه، استان هرمزگان
شماره بازیابی: 106436
توضیح نگارستان: توضیحات مندرج در سایت منبع دربارۀ سند، در بخش متون موجود در سند آمده است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: