آب انبار (؟)
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: آب انبار (؟)
عنوان‌های فرعی : -
عنوان سند: PAYSAN VETU DU MANTEAU DE FEUTRE
پدید آورنده: -
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: حدود 1898- 1907 م. (؟) (قاجاریان)
متون موجود در سند:
منبع: D'Allemagne,Henry-René. Du Khorassan au pay des Backhtiaris, trois mois de voyage en Perse. Paris, Hachette, 1912.

https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:46521277$359i (accessed December 16, 2021)

مکان: -
شماره بازیابی: 106236
توضیح نگارستان: این سند، برگرفته از کتاب «سفرنامه از خراسان تا بختیاری»، اثر هانری رنه دالمانی است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: