مسجد خفر
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: مسجد خفر
عنوان‌های فرعی : آب انبار خفر، روستای خفر
عنوان سند: La petite mosquee de Kafre
پدید آورنده: -
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: حدود 1898- 1907 م. (؟) (قاجاریان)
متون موجود در سند:
منبع: D'Allemagne,Henry-René. Du Khorassan au pay des Backhtiaris, trois mois de voyage en Perse. Paris, Hachette, 1912.

https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:46521277$268i (accessed December 16, 2021)

مکان: استان اصفهان
شماره بازیابی: 106198
توضیح نگارستان: این سند، برگرفته از کتاب «سفرنامه از خراسان تا بختیاری»، اثر هانری رنه دالمانی است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: