آب انبار
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: آب انبار
عنوان‌های فرعی : ورودی، مسجد (؟)
عنوان سند: Persia, Koum, Small mosque and entrance to a 20m deep Cistern
پدید آورنده: فردریک گادمر (Frederic Gadmer)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1927 م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند: Entrance to a cistern
منبع: https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr

http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/?page=themes&sub=panoramaVille (accessed November 3, 2020)

مکان: قم، استان قم
شماره بازیابی: 103247
توضیح نگارستان: زیرنویس، برگرفته از شرح سند در سایت منبع است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: