شهر قزوین
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: شهر قزوین
عنوان‌های فرعی : بازار، مسجد، ایوان، ورودی، دکان، آب انبار
عنوان سند: Bazar et entrée de mosquée à Cazbin
پدید آورنده: اوژن فلاندن (Eugène Flandin)
نوع: نقاشي
تاریخ / دوره تاریخی: 1842-1840 م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند:
منبع: Flandin, Eugène et Pascal Coste. VOYAGE EN PERSE. Paris: Gide et J. Baudry, 1851.

https://digitalcollections.nypl.org

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-905e-a3d9-e040-e00a18064a99 (accessed September 29, 2017)
مکان: قزوین، استان قزوین
شماره بازیابی: 101398
توضیح نگارستان: نام پدیدآور برگرفته از زیرنویس سند است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: