کاروانسرای مادر شاه
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: کاروانسرای مادر شاه
عنوان‌های فرعی : کاروانسرا، کاروان، مدرسه چهارباغ، حیاط، گنبد، کاروان، مدرسه چهارباغ، مناره، حجره، ایوان، ایوانچه، حوض، سکو، صفویان
عنوان سند: Caravansérail. Chah-Sultan-Hussein. Jspahan
پدید آورنده: پاسکال کست (Pascal Coste)
نوع: نقاشي
تاریخ / دوره تاریخی: 1842-1840 م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند:
منبع: Coste, Pascal -Xavier. Monuments modernes de la Perse. Paris: A. Morel, 1867.

https://bibliotheque-numerique.inha.fr

http://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/17280/?offset=#page=53&viewer=picture (accessed January 17, 2018)
مکان: اصفهان، استان اصفهان
شماره بازیابی: 100784
توضیح نگارستان: نام پدیدآور برگرفته از زیرنویس سند است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: