کاخ سه دروازه
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: کاخ سه دروازه
عنوان‌های فرعی : تخت جمشید، پرسپولیس، کاخ، کاخ سه در، کاخ مرکزی، درگاه، نقش برجسته، هخامنشیان
عنوان سند: Persépolis
پدید آورنده: پاسکال کست (Pascal Coste)
نوع: نقاشي
تاریخ / دوره تاریخی: 1842-1840 م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند: Palais no. 7 du plan general Façade sur A-B
منبع: Flandin, Eugène et Pascal Coste. VOYAGE EN PERSE. Paris: Gide et J. Baudry, 1851.

https://digitalcollections.nypl.org

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-8ff4-a3d9-e040-e00a18064a99 (accessed August 25, 2017)
مکان: مرودشت، استان فارس
شماره بازیابی: 100710
توضیح نگارستان: نام پدیدآور برگرفته از زیرنویس سند است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: