جزئیات ستون های معبد آناهیتای کنگاور
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: جزئیات ستون های معبد آناهیتای کنگاور
عنوان‌های فرعی : جزئیات، ستون، سکو، مقطع، پلان، نما، اشکانیان
عنوان سند: Kengavar
پدید آورنده: پاسکال کست (Pascal Coste)
نوع: نقشه
تاریخ / دوره تاریخی: 1842-1840 م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند: Détails de l'enceinte
منبع: Flandin, Eugène et Pascal Coste. VOYAGE EN PERSE. Paris: Gide et J. Baudry, 1851.

https://digitalcollections.nypl.org

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-8f73-a3d9-e040-e00a18064a99 (accessed August 17, 2017)
مکان: کنگاور، استان کرمانشاه
شماره بازیابی: 100640
توضیح نگارستان: نام پدیدآور برگرفته از زیرنویس سند است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: