مسجد میدان شهر بغداد
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: مسجد میدان شهر بغداد
عنوان‌های فرعی : گنبد، مناره، خیابان، ایران فرهنگی
عنوان سند: -
پدید آورنده: اریش فریدریش اشمیت (Erich Friedrich Schmidt)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1931 م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند: Maidan Mosque, Baghdad. Neg. #101208. January 1931.
منبع: Gürsan-Salzmann, Ayse. Exploring Iran: The Photography of Erich F. Schmidt, 1930-1940. Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology,2007.مکان: بغداد، عراق
شماره بازیابی: 100021
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: