کاخ صاحبقرانیه
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: کاخ صاحبقرانیه
عنوان‌های فرعی : عمارت، باغ، شمیران، بام شیبدار، ارسی، گره چینی، در، پنجره، قاجاریان
عنوان سند: -
پدید آورنده: اریش فریدریش اشمیت (Erich Friedrich Schmidt)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1940-1930 م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند: One of the Shah's palaces and its garden in Shemiran, outskirts of Teheran.
منبع: Gürsan-Salzmann, Ayse. Exploring Iran: The Photography of Erich F. Schmidt, 1930-1940. Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology,2007.مکان: تهران، استان تهران
شماره بازیابی: 100019
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: