پلکان
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: پلکان
عنوان‌های فرعی : ورودی، درب، پنجره
عنوان سند: -
پدید آورنده: اریش فریدریش اشمیت (Erich Friedrich Schmidt)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1932 م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند: People of Damghan. 1932.
منبع: Gürsan-Salzmann, Ayse. Exploring Iran: The Photography of Erich F. Schmidt, 1930-1940. Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology,2007.مکان: دامغان، استان سمنان
شماره بازیابی: 100018
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: