دروازه قرآن
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: دروازه قرآن
عنوان‌های فرعی : دروازه، تنگ الله اکبر، راه، زندیان، قاجاریان
عنوان سند: -
پدید آورنده: اریش فریدریش اشمیت (Erich Friedrich Schmidt)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1932 م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند: Darvazeh-i-Qur'an (Koran Gate) in the Tange-i-Allahu Akbar (Detail of Allah the Most Great), Shiraz. Neg. #83460. April 1932.
منبع: Gürsan-Salzmann, Ayse. Exploring Iran: The Photography of Erich F. Schmidt, 1930-1940. Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology,2007.مکان: شیراز، استان فارس
شماره بازیابی: 100017
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: