کوچه
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: کوچه
عنوان‌های فرعی : ورودی، شهر دزفول
عنوان سند: -
پدید آورنده: اریش فریدریش اشمیت (Erich Friedrich Schmidt)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1935 م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند: Woman walking toward the entrance to bazaar, Dizful, Khuzistan province. 1935
منبع: Gürsan-Salzmann, Ayse. Exploring Iran: The Photography of Erich F. Schmidt, 1930-1940. Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology,2007.مکان: دزفول، استان خوزستان
شماره بازیابی: 100016
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: