منار مسجد تاریخانه
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: منار مسجد تاریخانه
عنوان‌های فرعی : منار، مسجد، تزئینات، آجرکاری، کتیبه، سلجوقیان
عنوان سند: -
پدید آورنده: اریش فریدریش اشمیت (Erich Friedrich Schmidt)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1932 م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند: Minaret and inscription at Islamic site, Tari-Khane (House of God) excavations, near Damghan. 1932
منبع: Gürsan-Salzmann, Ayse. Exploring Iran: The Photography of Erich F. Schmidt, 1930-1940. Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology,2007.مکان: دامغان، استان سمنان
شماره بازیابی: 100013
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: