مسجد تاریخانه
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: مسجد تاریخانه
عنوان‌های فرعی : مسجد چهل ستون، منار، حیاط، باستان شناسی، قرن دوم و سوم ق.
عنوان سند: -
پدید آورنده: اریش فریدریش اشمیت (Erich Friedrich Schmidt)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1932 م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند: Minaret at Islamic site, Tari-khane (House of God) excavations, near Damghan. 1932.
منبع: Gürsan-Salzmann, Ayse. Exploring Iran: The Photography of Erich F. Schmidt, 1930-1940. Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology,2007.مکان: دامغان، استان سمنان
شماره بازیابی: 100012
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: