میل
شناسنامه سند
عنوان اصلی: میل
عنوان‌های فرعی : راه
عنوان سند: -
پدید آورنده: اریش فریدریش اشمیت (Erich Friedrich Schmidt)
نوع: عكس
تاریخ / دوره تاریخی: 1932 م. (دوره پهلوی اول)
متون موجود در سند: Close-up of phallic symbol at road near the edge of Khuzistan plain in western Iran. March 1932.
منبع: Gürsan-Salzmann, Ayse. Exploring Iran: The Photography of Erich F. Schmidt, 1930-1940. Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology,2007.مکان: استان خوزستان
شماره بازیابی: 100006
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
www.Negarestan.info